Jak pomóc

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do różnych form pomocy.

Poniżej podajemy numer rachunku bankowego Stowarzyszenia, na który można przekazywać środki pieniężne:

Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach

78 8612 0003 0010 0000 0625 0001

Zebrane środki zostaną przekazane na cele przedszkolne: zakup przyborów do zajęć, zabawek i pomocy dydaktycznych oraz doposażenie sal i ogrodu. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia środki przekazywane są również na wspieranie inicjatyw przedszkola.

Niestety nie możecie nam Państwo przekazać 1% podatku, gdyż nie posiadamy statusu organizacji pożytku publicznego. Na skutek zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o taki status można się starać dopiero po dwóch latach działalności.

Mogą nas Państwo wesprzeć również w innej formie, ofiarując np. papier, przybory do pisania, rysowania, malowania itp., a nawet rośliny, które będziemy mogli posadzić w ogródku przedszkolnym.

© 2024 Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola w Tenczynku "Tęcza Marzeń"
KRS 0000365288, REGON: 121385762
Wykonanie: Wirtualny Turysta