Jak możesz
     pomóc
KONTO STOWARZYSZENIA

Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach

78 8612 0003 0010 0000 0625 0001

Zebrane środki zostaną przekazane na cele przedszkolne: zakup przyborów do zajęć, zabawek i pomocy dydaktycznych oraz doposażenie sal i ogrodu. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia środki przekazywane są również na wspieranie inicjatyw przedszkola.  Serdecznie dziękujemy.       

© 2019 Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola w Tenczynku "Tęcza Marzeń"
KRS 0000365288, REGON: 121385762
Wykonanie: Wirtualny Turysta